fredag 17 september 2010

Regnet i San Antonio Palopo

Regnet har förstört byn San Antonio Palopo som ligger vid Atitlansjöns strand. Jorden har blivit mättad av det massiva regnandet som inlett regnperidoden och marken, som var redan instabil efter stormen Agathas härjningar, höll inte längre. Detta är vad befolkningen i byn vaknade upp till efter flera dagar av ösregn.

Foton kommer från Anotnio Perez, ledaren av textilkooperativet i San Antonio, som Fair Monkey har samarbetar med under tre år. Antonio berättar att 13 familjer i byn har fått sina hus bortspolade och att behoven nu är större än någonsin. Livsmedel, spisar för att laga mat och kläder (traditionella mayadräkter från byn) står högst upp på behovslistan.
Lerskreden har drivit fram som flodvågor och spolat hus, gator och all annan bebyggelse rätt ned i Atitlansjön. Som ni ser på fotografierna så har stora raviner dragits rätt genom byn. Nu försöker befolkningen rädda det som finns kvar. Tillsammans röjer man upp på de gator som återstår och hjälps åt att husera de familjer vars hus spolats ned i sjön.


Även kooperativets butik skadades av flodvågen med lera, sten och vatten. Leran når halv-vägs upp på dörren och hela butiken samt det lilla lagret är fyllt med lervälling och regnvatten. Tidigare i år har kooperativet börjat på en ombyggnad av lokalen intill butiken. Där ville man ha ett visningsrum/utbildningslokal för medlemmarnas vävstolar/midjevävar när besökare och turister kommer till byn. Allt det arbetet är nu förstört.

Kooperativets medlemmar hjälps åt att får bort leran, skräpet, stenarna och vattnet framför butiken. Hela det lilla torget framför affären har blivit förstört och bilarna kommer inte fram.

Inne i butiken och på lagret har färdiga varor till ett värde av 100 000 quetzales (lika mycket i kronor) förstörts. Det är en enorm summa pengar för kooperativet och en förlust som är svår att hämta sig ifrån. Man har dessutom ännu inte haft en chans att gå igenom arbetsmaterialet så som tråd etc. för att se hur mycket av det som har blivit förstört. I dagsläget vet inte Antonio Perez hur mycket som går att rädda av medlemmarnas arbeten. På bilderna ser ni rullar av handvävt tyg som blivit förstörda av leran. Flera av medlemmarnas vävstolar har även blivit förstörda, vilket gör det svårt att få ihop en inkomst för familjerna och för dem som även förlorat sina hus är läget allvarligt. Regnsäsongen har just börjat, och förväntas fortsätta på samma sätt fram till slutet av november.Regnandet har påverkat stora delar av Guatemala med bortsköljda vägar, hus och odlingar. Vägarna är avstängda och oframkomliga på många håll, även motorvägen har varit avstängd under en längre tid. Höstens skördar av majs och bönor har blivit förstörda, och nu väntar en svår tid för Guatemalas allra fattigaste del av befolkningen, innan man åter kan så på fälten och få fram en skörd.