fredag 19 februari 2010

Snart dags för en ny frakt.


Hos kooperativen packas det nu varor för fullt!
Det börjar nämligen bli dags för en ny frakt till Sverige.
Här hemma i Våxtorp väntar vi otåligt på att få packa upp och se alla nya spännande saker som kommer in till våren.
Medan snöovädret viner utanför fönstren pratar jag med Amparo (ordförande i Trama Textile ) på telefon från ett ganska varmt Guatemala. Några av grupperna hinner kanske inte bli klara med sina produkter, men det finns hopp än. Om exakt en vecka ska produkterna lämnas in hos fraktbolaget för vidare befordran till Sverige.
Amparo skrattar när jag berättar om snön som vräker ned och säger "Hoppas sakerna klarar av kylan hos er!" Det hoppas vi också!
På bilden ser ni en ny pärm till A5 block, med en vackert vävd Quetzal. En mycket vanlig fågel som återkommer i olika former på kvinnornas hüipiles (blusar).

tisdag 9 februari 2010

Akala' Ajzojolá - de dansande barnen


Vid vårt besök hos Adimat (kort för Asociacion Ixoq' Aj Queem) i byn San Juan la Laguna som ligger alldeles vid Atitlansjöns strand, lärde vi känna Akala' Ajzojolá -de dansande barnen.
De dansande barnen är en grupp med 15 flickor och pojkar vars mammor alla är medlemmar i kooperativet Adimat. En sak till de alla har gemensamt är att de alla går i skolan.
I Guatemala betalar alla barn en terminsavgift på några hundra quetzales för att ha möjligheten att gå i skolan, samt är tvungna att bära skoluniform.
Det här är en kostnad som tyvärr gör att det finns barn som inte får någon utbildning pga många barn i familjerna och dåliga inkomster som inte täcker kostnaderna för utbildning av hela familjens barnaskara.


Det här projektet startades 2008 genom en donation på 7000 quetzales (ungefär lika mycket i svenska kronor) från en amerikansk student. Genom donationen bekostas en fjärdedel av barnens terminsavgifter och gör det möjligt för dem att få en grundskoleutbildning.
Kvinnorna i kooperativet kan genom försäljning av sina textilier sedan betala resten av terminsavgiften.

"Tanken med Akala' Ajzojolá är att lära barnen värdet av sin maya identitet" berättar Miriam Navichoc, ledare för barngruppen och sekreterare i Adimat.
Tillsammans med styrelsen har man kommit överens om ett antal aktiviteter som barnen ska delta i för att få tillgång till de donerade pengarna.
"Alla bör veta värdet av pengar, hur mycket arbete som krävs. För människor som bara får, utan att prestera något i gengäld, vet inte vad de ska göra när det man får tar slut. Då börjar man ta istället, och då är det fara och färde. Det finns tillräckligt med sådana människor i Guatemala idag. Vi behöver inte skapa fler." säger Miriam bestämt.

För att stärka barnens kulturella band till sin mayaidentitet
och känna stolthet över sina förfäder och historia, träffas gruppen för att tillsammans återfinna sin kultur och upptäcka mayas långa historia.

Det är bland annat lektioner i dans och musik, de traditionella klädedräkterna för både män och kvinnor och deras betydelse. Barnen odlar även grönsaker för att lära sej när det är tid att så och tid att skörda. Hur man odlar och sköter om jorden, gärna på ett hållbart sätt.

Dessutom så städar gruppen stranden i byn för att lära sej om miljön och vikten av att ta hand om naturen.

I dagsläget vet inte gruppen hur länge man kan fortsätta med sitt kulturbärar projekt. Studenten man tidigare fått bidrag av befinner sej nu på resande fot i Indien och har meddelat att det kanske inte finns mer pengar att få.Fair Monkey försöker vi nu finna andra samarbetspartner för att om möjligt stötta projektet.
Akala' Ajzojolá tillsammans med Miriam.

tisdag 2 februari 2010

Det har varit tyst på bloggen sen vi åter landade i Sverige. Det tar vi igen nu med lite nyheter från Trama Textiles som skickar foton från några besök hos sina medlemsgrupper.

Oralia Chopen och Amparo Rubio (vice ordförande och ordförande) har åkt runt till de olika grupperna som Trama Textiles består av för att inventera medlemsantalet och dela ut gåvor till medlemmarna inför nyåret.

Det här är ett sätt att få bättre kontroll på hur många kvinnor som faktiskt är medlemmar i grupperna (som sedan är medlem som grupp i Trama Textiles), då det oftast bara är två representanter från varje grupp som kommer till kontoret samt de möten man har inom kooperativet. Dessa representanter förmedlar sedan information från mötena till sin grupp.
Oralia tillsammans med två av medlemmarna i San Rafael Petzal.


Gåvan består av olika matvaror så som ris, pasta, salt, majsmjöl, socker samt blockchoklad (att göra varmt choklad av, något som ofta dricks i festliga sammanhang) och lite godis till barnen.


Maten ligger i en större plast bunke som sedan används till att exempelvis göra majsdegen till familjens tortillas.Här har alla kvinnorna i San Rafael Petzal, tillsammans med sina barn, fått sina gåvor.


De här besöken är en möjlighet för Amparo och Oralia att samtala direkt med alla kvinnorna, att lyssna och även ta emot förslag på förändringar inom kooperativet som kvinnorna tänkt på.
Inför årsmötet samlas sedan förslagen ihop och diskuteras gemensamt av medlemmarna.