tisdag 9 februari 2010

Akala' Ajzojolá - de dansande barnen


Vid vårt besök hos Adimat (kort för Asociacion Ixoq' Aj Queem) i byn San Juan la Laguna som ligger alldeles vid Atitlansjöns strand, lärde vi känna Akala' Ajzojolá -de dansande barnen.
De dansande barnen är en grupp med 15 flickor och pojkar vars mammor alla är medlemmar i kooperativet Adimat. En sak till de alla har gemensamt är att de alla går i skolan.
I Guatemala betalar alla barn en terminsavgift på några hundra quetzales för att ha möjligheten att gå i skolan, samt är tvungna att bära skoluniform.
Det här är en kostnad som tyvärr gör att det finns barn som inte får någon utbildning pga många barn i familjerna och dåliga inkomster som inte täcker kostnaderna för utbildning av hela familjens barnaskara.


Det här projektet startades 2008 genom en donation på 7000 quetzales (ungefär lika mycket i svenska kronor) från en amerikansk student. Genom donationen bekostas en fjärdedel av barnens terminsavgifter och gör det möjligt för dem att få en grundskoleutbildning.
Kvinnorna i kooperativet kan genom försäljning av sina textilier sedan betala resten av terminsavgiften.

"Tanken med Akala' Ajzojolá är att lära barnen värdet av sin maya identitet" berättar Miriam Navichoc, ledare för barngruppen och sekreterare i Adimat.
Tillsammans med styrelsen har man kommit överens om ett antal aktiviteter som barnen ska delta i för att få tillgång till de donerade pengarna.
"Alla bör veta värdet av pengar, hur mycket arbete som krävs. För människor som bara får, utan att prestera något i gengäld, vet inte vad de ska göra när det man får tar slut. Då börjar man ta istället, och då är det fara och färde. Det finns tillräckligt med sådana människor i Guatemala idag. Vi behöver inte skapa fler." säger Miriam bestämt.

För att stärka barnens kulturella band till sin mayaidentitet
och känna stolthet över sina förfäder och historia, träffas gruppen för att tillsammans återfinna sin kultur och upptäcka mayas långa historia.

Det är bland annat lektioner i dans och musik, de traditionella klädedräkterna för både män och kvinnor och deras betydelse. Barnen odlar även grönsaker för att lära sej när det är tid att så och tid att skörda. Hur man odlar och sköter om jorden, gärna på ett hållbart sätt.

Dessutom så städar gruppen stranden i byn för att lära sej om miljön och vikten av att ta hand om naturen.

I dagsläget vet inte gruppen hur länge man kan fortsätta med sitt kulturbärar projekt. Studenten man tidigare fått bidrag av befinner sej nu på resande fot i Indien och har meddelat att det kanske inte finns mer pengar att få.Fair Monkey försöker vi nu finna andra samarbetspartner för att om möjligt stötta projektet.
Akala' Ajzojolá tillsammans med Miriam.

1 kommentar:

  1. Hej tjejer!
    Roligt att se att de här kooperativen jobbar på samma sätt som de, som ingår i IM.s verksamhet.
    Bäst resultat nås när människor är säkra i sin identitet och får arbeta med det de kan och har möjlighet att utföra. Kvinnorna är jätteviktiga, det vet vi.
    Snöhälsningar ///Elvy

    SvaraRadera