måndag 1 mars 2010

Nytt år firas hos mayabefolkningen


I måndags firade mayabefolkningen i Guatemala. Det nya året 5126 har inträtt enligt den gamla mayakalendern.
Det är Hjortens år.
Hjorten symboliserar i mayakulturen styrka och makt och står för livets fyra energiformer: fysisk, mental, andlig och känslomässig kraft.
Kulturministern Emilio Ajquejay sade att det nya året kommer bli ett då världsmakterna stärks.
Nyårets inträde högtidlighölls runtom i landet med nattliga gudstjänster.
Är du intressera av att veta mer om mayakalendern och dess tideräkning rekommenderar vi ett besök på Carl Johan Calleman's websida: www.calleman.com Därifrån kan du klicka dig vidare till en introduktion i hur mayakalendern fungerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar