söndag 27 mars 2011

Årsmöte hos Cooperativa Artesanal San Antonio Palopo

Lördag klockan 09,00 samlas ca 40 av Cooperativa Artesenal San Antonio Palopo's medlemmar till årsmöte. Salen är dekorerad med vackra blå, lila och ljusblåa band i taket och golvet är täckt av nyplockade barr. Så fort någon går på barren luktar det tallskog. Det är mest kvinnor som närvarar vid årsmötet, samt en mindre grupp män. Folket droppar in under morgonen, och så småningom tar stolarna slut och folket börjar sitta på golvet. Glädjande nog är det mest kvinnorna som ifrågasätter och kommer med kommentarer under årsmötet.
Carlos, som är revisor för kooperativet, går igenom den ekonomiska redovisningen samt balansrapporten. Allt är uppskrivet på stora ark och gås igenom noggrant av Carlos som samtidigt uppmuntrar medlemmarna att fråga och fundera över siffrorna. Innan genomgången så har han pratat om vikten av att skapa en gemensam framtid, att arbeta tillsammans, för att tillsammans nå målet av förbättrade livsvillkor för medlemmarna. Hela genomgången görs på kakchikel vilket är dialekten som talas i kooperativet. Alla genomgångar och allt som ska bestämmas på årsmötet görs på kakchikel, så att alla kan delta och alla kan förstå vad som sägs.
Inför valet av styrelse och Comision de Vigilancia (som är ansvarig för kvalitetskontrollen samt även är de som löser konflikter mellan medlemmar och har yttersta kontrollen och ansvaret för kooperativet) så hade era utsända från Fair Monkey ett litet brandtal om vikten av kvinnlig representation i styrelsen och i Comision de Vigilancia. Hälften av medlemmarna i kooperativet är kvinnor, men de är inte över huvudtaget med där besluten tas. Även vise ordförande försökte få kvinnorna att ställa upp på valbar plats och peppa dem till deltagande. Det har skett flera utbildningar för de kvinnliga medlemmarna för att de ska kunna vara med i styrelsearbetet och veta vad det innebär. Tyvärr så valdes inte en enda kvinna in i varken styrelse eller Comision. När vi frågade några av kvinnorna varför, så sa de att det var männens område.
Här visas valresultatet upp efter att varje medlem offentligt uttalat på vilken person man ville lägga sin röst på. Flest röster fick ordförandeposten, sen vise ordförande, trean blev sekreterare etc. Vår förhoppning är att det till nästa val kommer att finnas flera kvinnor i styrelsen, samt att även kvinnorna själva inser vikten av att vara deltagare där besluten tas. Tillsammans med den nya styrelsen ska vi försöka få fram de mekanismer som möjliggör kvinnligt deltagande.
Magdaleno Ramirez valdes till ordförande (längst till vänster), Juan Perez Dias till vise ordförande, Pedro Sicajan Perez sekreterare, Pedro Diaz första vocal och Francisco fortsatte som kassör.
I Comision de Vigilacia valdes Rudy Sicajan Siray till ordförande (längst till vänster), Pedro Calabay Perez till sekreterare och Pablo Perez Perez till första vocal.
En av kooperativets nyaste förgreningar är produktion av dricksvatten. Efter stormen Agatha var det många hushåll som stod utan vatten under lång tid och som en följd av det blev många människor sjuka. För att hjälpa befolkningen i byn, samt även tjäna en mindre summa pengar, så bestämde sej kooperativet för att ta fram rent dricksvatten som man sedan har börjat distribuera. Vattnet säljer de för hälften (ca 7 kronor för 19 liter) av det normala priset (ca 16 kronor) som de andra bolagen tar för samma kvantitet vatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar